De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees.

Een boek over de taal van Jezus in het Nederlands! Momenteel door neg enkele duizenden mensen gesproken nadat de andere helft uitgemoord is door IS. De auteur focust natuurlijk niet alleen op Jezus en zijn taalgenoten. Aramees was immers breed verspreid in de oudheid. Stukken van het Oude Testament, de rabbijnse tradities en de Dode-Zeerollen zijn in het Aramees. Daar nog vele andere de taal machtig waren, durft de auteur verrassend terecht spreken van een wereldtaal. Het is fijn dat de auteur ook aandacht besteed aan het begin van de studie van het Aramees in Europa en aan de eigentijdse ontwikkelingen in de taal. Een gaat om een puike wetenschappelijke monografie over een weinig vanzelfsprekend onderwerp. Fijn dat de uitgever er zich aan gewaagd heeft! (HG)

H. GZELLE, De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2017
36,99 EUR