De geschiedenis van de slavernij van Mesopotamië tot moderne mensenhandel.

Slavernij (of meer in het algemeen gedwongen arbeid) lijkt te bestaan vanaf het prille begin van de menselijke beschavingen, meer bepaald vanaf de eerste stadstaten. Het is bijzonder dat nu in het Nederlands voor het eerst een heel omvangrijke geschiedenis ter beschikking staat van een Zweedse specialist. Verrassenderwijze trekt hij het fenomeen door tot in het heden: de mensenhandel, de verborgen vormen slavernij in de grootsteden en dies meer. Harrison doet dat op een haast journalistieke wijze, waardoor deze dikke kanjer toch als een trein leest. Heel veel aandacht gaat natuurlijk naar slavernij in de oudheid en naar de beroemde transatlantische slavenhandel, maar hij legt ook veel minder bekende fenomenen bloot. Het boek is een echte meerwaarde op dit thematisch vlak. (DV)

D. HARRISON, De geschiedenis van de slavernij van Mesopotamië tot moderne mensenhandel., Utrecht (Omniboek), 2019
39,99 EUR