Het roodborstje. Een biografie.

Op het eerste gezicht is dit eigenaardig boekje. Het gaat inderdaad over het leven van het roodborstje. De auteur heeft een jaar lang het reilen en zeilen van roodborstjes – vanaf het ogenblik dat ze uit het ei kropen – geobserveerd. Tot daar het natuurgedeelte. Wat het voor mij vooral interessant maakt is het culturele gedeelte van het boekje. Waarom zijn mensen zo gefascineerd door het roodborstje? Waarom is er zoveel aandacht voor in literatuur en cultuur? Wat is de symbolische betekenis van het diertje? Wat zijn de volksverhalen omtrent het ontstaan van de rode borst. Werkelijk; er bestaat geen volledige boek over één onderwerp dan dit kleinood dat in talloze talen vertaald werd en talloze keren bekroond is. (KD)

S. MOSS, Het roodborstje. Een biografie., Amsterdam (Ambo en Anthos), 2018
20 EUR