Oerewoet. Gedichten over minne en beminnen.

Oerewoet is een van de centrale begrippen uit het oeuvre van de middeleeuwse mystica en liedschrijfster Hadewijch. Het begrip houdt verband met minne, liefde. Het gaat om het innerlijk woeden van de minnestorm, de intense bewogenheid die minne tot Christus veroorzaakt. Het is het verteerd worden van liefde tot Christus. Deze hertaling van Hadewijchs liederen (mijns inziens steeds foutief als gedichten omschreven in deze uitgave) is zeer goed. Het is voorwaar geen sinecure om Hadewijchs Middelnederlands naar eigentijds Nederlands om te zetten. Ik ben heel blij dat het de hertaalster, Agnes Hoffschulte, niet te doen was om het bewaren van het rijm, want dat zou inboeten aan betekenis betekenen. De hertaling bewijst nog maar eens dat Hadewijch de belangrijkste taalvirtuoos van onze 13de eeuw is, maar bovenal dat ze mee aan de basis ligt van de beroemde Middelnederlandse mystiek. Haar invloed is dan ook niet te verwaarlozen. (JG)

HADEWIJCH, Oerewoet. Gedichten over minne en beminnen., Utrecht (Kok Boekencentrum Uitgevers), 2018
24,99 EUR