Leven met goden. 40.000 jaar volkeren, objecten en religie.

MacGregor heeft jarenlang gewerkt in het British Museum en de National Gallery. Dan hoef je in Engeland niet lang te wachten op een verzoek van de BBC om een programma te maken, in dit geval over religie. Typisch voor die BBC is het zogenaamde nulpunt, de objectieve blik. MacGregor staat op een afstandelijke afstand om de mensentuin op religieus vlak te bestuderen. Hij bespreekt welke artefacten dat religieus bezig zijn heeft geproduceerd, alsook hoe het vorm heeft gegeven aan de zegen en gebruiken op de diverse continenten. Het boek bevat tal van wetenswaardigheden, zoals het ontstaan van Kerstmis. Soms legt het veel te snel gelijkenissen, bijvoorbeeld tussen Maria en Artemis. Dan volgt MacGregor de oude, 19de-eeuwse antropologische opvattingen van continuïteit. Om die reden heb ik heel wat gemengde gevoelens bij het boek. Ik denk dat het veel wetenschappelijker kon … (ES)

N. MACGREGOR, Leven met goden. 40.000 jaar volkeren, objecten en religie., Amsterdam (Hollands Diep), 2018
39,99 EUR