Messiah. Over de geschiedenis van Händels meesterwerk.

In 1741 componeert Händel een van de grootste meesterwerken uit de ganse muziekgeschiedenis. Haast elk mens is vertrouwd met het beroemde Allelujah uit de Messiah. Het is een van de meest opgevoerde werken uit het hele klassieke repertoire. Het werk wordt gecreëerd in Dublin en is daar een groot succes. Dat is echter niet overal het geval ... Dat vernemen we uit deze geschiedenis van de Messiah. De muziekhistoricus Keates wijdt een gedetailleerde studie aan dit opus magnum, alsook aan de nawerking en de herontdekking ervan. We krijgen ook een gedetailleerd beeld van hoe dit werk zich verhoudt tot andere stukken van de meester. Het boeiendst is nog wel dat we een inzicht krijgen in het religieuze denken van Händel. De Messiah is geschreven in volle Verlichtingstijd en dat laat zich zien ... Een boeiende ontdekkingstocht. (EN)

J. KEATES, Messiah. Over de geschiedenis van Händels meesterwerk., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2017
20 EUR