Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens.

In de reeks Nieuw Licht werpt een eigentijdse expert nieuw licht op een belangrijk boek van zowat een eeuw eerder verscheen. In dit geval commentarieert de essayist Bas Heijne Het onbehagen in de cultuur van Freud. Om de koe bij de horens te vatten: dit is een zwakker boekje in de reeks. Waarom hebben ze geen echte expert erbij gehaald. Het is duidelijk dat Heijne niet alleen onvoldoende vertrouwd is met Freud, maar ook dat hij niks anders doet dan freewheelen. Het meest ergerlijke is dan nog dat hij onbewust toegeeft aan de liberale homo economicus die hij voor een deel wil bestrijden. Zijn kijk op de mens is al even deterministisch als die van Freud. Maar tot daar aan toe. Heijne slaagt er maar niet in om één groot verhaal te brouwen. Voortdurend springt hij van de hak op de tak. Jammer! En wat een contrast met het boekje van van den Brink over journalistiek dat in dezelfde reeks is verschenen. (ES)

B. HEIJNE, Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2017
10 EUR