Kunst voor kinderen.

Voor kinderen verschijnt er in het Nederlands verbazend weinig over kunst. Ook dit boek richt zich niet echt tot kinderen, maar eerder tot jongeren van 12 tot 15 jaar. Voor deze doelgroep is dit boek een prachtige inleiding tot de kunstgeschiedenis: zeer beeldrijk en vlot verteld gebracht. Kijken en niet lezen staat centraal. Het boek bulkt van de belangrijkste kunstwerken, maar daarnaast ook van de technieken. Het laat kinderen toe zelf te experimenteren. Bijzonder is dat het boek zich niet fixeert op Westerse kunst, maar dat bijvoorbeeld ook de Aziatische tradities even aangeraakt worden. De meeste aandacht gaat uit naar de kunst van na 1850 en een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de beeldhouwkunst. Ik weet bij God niet waarom, want het boek is chronologisch opgebouwd en bespreekt alle kunstvormen door elkaar. Alleen de allerbelangrijkste kunstenaars krijgen aparte pagina’s. Voor de rest staat de stroming centraal. Het moet gezegd: zelfs voor volwassenen is dit een aantrekkelijk boek … (DS)

D. LOCK E.A., Kunst voor kinderen., Tielt (Lannoo), 2009