Sir Thomas More. Treurspel in zeventien taferelen.

More sprak zowel tijdens zijn leven als erna tot de verbeelding van velen. Niet lang na zijn dood verschijnen reeds de eerste biografieën die eerder hagiografieën zijn. In dat laatste genre ziet 60 jaar na Mores dood een bijzonder toneelstuk het licht: Sir Thomas More. Het is een gewaagd stuk, want Engeland is stevig protestants inmiddels en More is gesneuveld voor zijn verdediging van de paus. Het handschrift en niet een of andere kopie van dit toneelstuk is bewaard gebleven en nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar. Zelfs de sporen van de censor zijn zichtbaar en leren heel veel over de context. We zijn getuige van een gevaarlijk schrijfproces, waaruit verrassend andere dingen geschrapt worden dan we geneigd zijn zouden te denken! De uitgebreide inleiding leert daar alles over. Het is een heel merkwaardig tijdsdocument. Het mag ook wel dat er eens ‘bronnenuitgave’ verschijnt in het jaar van de herdenking van de Utopia! (HG)

A. MUNDAY E.A., Sir Thomas More. Treurspel in zeventien taferelen., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2016
19,99 EUR