Nieuw gebedenboek.

Toon Hermans blijft een populaire figuur in Nederland en in Vlaanderen. In dat opzicht verbaast het niet dat er teksten van hem blijven heruitgegeven worden. Hermans schreef zelf heel wat gebeden en spirituele meditaties op. Lannoo heeft een selectie gemaakt uit tal van reeds gepubliceerd materiaal (materiaal dat vaak niet meer verkrijgbaar is). Vermeldenswaardig is dat het boek eindigt met een nooit eerder gepubliceerde schets waarin een reporter een van de herders van Bethlehem interviewt. Ronduit hilarisch ! (JG)

T. HERMANS, Nieuw gebedenboek., Tielt (Lannoo), 2016