Voor God & geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden.

Dit boek hoort bij de gelijknamige tentoonstelling in het Gentse Caermersklooster, waar een heleboel schatten van kunstwerken bijeengebracht werden in de tweede helft van 2016. Er waren verschillende bruikleengevers, maar de hoofdaandacht scheen toch te gaan naar de privé-collectie van Fernand Huts. Het is een meerwaarde als privé-verzamelaars een inkijk geven in hun verzameling en die zo willen delen met de gemeenschap. Huts werkt wel vaker samen met de Antwerpse kunsthistorica Van Cauteren. Daar hapert het schoentje, want Van Cauteren schrijft nogal veel en over alles. Ze heeft een bijzonder vlotte pen (wat zeldzaam is in academische kringen), maar die pen gaat niet zelden inhoudelijk ook wat te vlot te keer. Her en der concurreert de simpele schrijfstijl met simplistische opvattingen. Dat is een afknapper van formaat voor dit overigens overheerlijk geïllustreerd boek dat aantoont hoe rijk de Zuidelijke Nederlanden waren in de late middeleeuwen (en eigenlijk nog tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw!). (EvG)

K. VAN CAUTEREN, Voor God & geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden., Tielt (Lannoo), 2016