Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem.

Ernest Claes is al vaker het onderwerp geweest van een biografie. Helaas leest de auteur van de biografie dikwijls zijn eigen (ideaal)beeld in de biografie. Bij Govaerts heb ik helemaal niet dat gevoel. Integendeel zelfs. En het gaat nochtans over Claes: oubollig, collaborateur, heimatschrijvertje … Niets van dat alles. Govaerts portretteert de zeer complexe persoonlijkheid die Claes was. Ik heb voortdurend de indruk dat de schrijver een eerlijk, zo objectief mogelijk portret wil neerzetten. Claes wordt gezien als de man die twee wereldoorlogen en dito ideologische keuzes moest overleven. De heer uit Zichem wordt gekenschetst als dorpeling, student, soldaat en krijgsgevangene, flamingant, katholiek, ambtenaar, journalist, dagboekschrijver en … repressieslachtoffer. Govaerts is categoriek: Claes was juridisch géén collaborateur. Hij is een slachtoffer van de na-oorlogse verwarring tussen flamingant en Duitsgezind. Het deed hem dan ook bijzonder deugd dat koning Boudewijn hem uitnodigde in Laken en hem feliciteerde met zijn 70ste verjaardag. Govaerts schrijft heel vlot, links en rechts een beetje snerend soms en dat is jammer, want ik herhaal: ik heb de indruk dat we echt te maken met een ‘definitieve’ biografie. Met andere woorden: onontbeerlijk in elke Vlaams-literaire bibliotheek. (HG)

B. GOVAERTS, Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem., Amsterdam en Utrecht (Houtekiet), 2016
49,99 EUR