Dramatiek in Bachs Mattheus Passion.

De Mattheuspassie van Bach is ongetwijfeld het belangrijkste meesterwerk van de klassiek. De diepgang van de muziek (veeleer dan van de tekst) is ongekend. De kwaliteit van het werk is over de volle tweeënhalf uur onovertroffen. Gelovigen en ongelovigen worden ontroerd. Voor gelovigen is er natuurlijk de meerwaarde van het verhaal. Auteur Ouweneel focust in dit boek niet op de muziek, maar op de teksten. Hij volgt de evangelieteksten, maar ook de koralen en alles wat Picander eraan toegevoegd heeft. Ouweneel heeft een goed oordeel over het geheel: net zoals Bach zelf, is hij niet geheel overtuigd van de kwaliteit van de teksten van Picander: vaak gezwollen en barok, maar hier en daar toch een mooie geloofsgetuigenis. Het interessante aan het boekje blijft de studie van het geheel van teksten van de passie. Ouweneel besluit zijn werk met een integrale vertaling. Dat is toch niet oninteressant, want in vele uitvoeringen zijn de recitatieve doorgaans goed verstaan- en vertaalbaar, maar de koralen zijn dikwijls moeilijker. (VD)

W.J. OUWENEEL, Dramatiek in Bachs Mattheus Passion., Kampen (Kok), 2016
12,99 EUR