Henk van Os: van kunst naar cultuur.

Henk van Os behoort tot Nederlands bekendste kunsthistorici, een beetje te vergelijken met onze Jan Hoet (maar die was in eerste instantie conservator en curator). Hij is zijn carrière begonnen als een expert in de middeleeuwse kunst, maar hij is geëvolueerd naar de modernen. Net zoals hij geëvolueerd van een louter technische kunstkennis, naar een cultuurhistoricus van de kunst. In dat opzicht dekt de titel perfect de evolutie van van Os. Gelukkig is het boek meer dan louter een biografie. In dat opzicht steken we nog heel wat op van het wetenschappelijk werk van van Os. Eigenaardig genoeg eindigt het boek niet met een bibliografie van zijn oeuvre. Ik was vooral gefascineerd door het laatste hoofdstuk met de prachtige titel ‘Om U te zien’. Religieuze kunst functioneert als een rode draad doorheen zijn professionele en privéleven. In dit hoofdstuk komen we bijvoorbeeld alles te weten over zijn belangrijke tentoonstelling ‘De weg naar de hemel’ over relieken. Tot op heden is het een standaardwerk in het Nederlands omrent relikwieën. Daar kunst en cultuur het centrale thema vormen, is het boek uiteraard mooi geïllustreerd met doorgaans minder bekende kunstwerken die van Os aan de oppervlakte heeft gebracht. (JG)

E. GRASMAN, Henk van Os: van kunst naar cultuur., Houten (Terra), 2016
29,99 EUR