Mohammed en het ontstaan van de islam.

Er bestaat op dit ogenblik geen uitdagender godsdienst dan de islam. Er wordt ook immens veel over gepubliceerd, zelfs in het Nederlands. De nood aan degelijke literatuur is groot, want er verschijnt veel pulp. Met wat ik over het onderwerp weet, vermoed ik met dit boek goed te zitten. Alhoewel Hulspas geen islamkenner is, vind ik dat hij een historisch betrouwbaar beeld schetst van Mohammed en het ontstaan van de islam. Mohammed wordt echt in zijn context gesitueerd als een van de vele religieus bewogen geesten van die tijd. Hij wilde de Arabieren terug tot bij Abraham brengen. Uiteindelijk zal hij een succesvolle mix maken van religie, politiek en recht. Die cocktail zorgt voor een explosieve groei van de nieuwe religie die de islam uiteindelijk geworden is. Hulspas levert een nuchtere analyse van hoe geweld deze religie vanaf haar ontstaan begeleidde … (ES)

M. HULSPAS, Mohammed en het ontstaan van de islam., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2015