Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze leven.

In één woord: hemels. Talrijke auteurs hebben zich gegooid op de ‘loca sacra’ van Gent (niet exclusief, maar toch bijna volledig christelijk). De opzet is te tonen wat het geloof in een stad als Gent als Gent allemaal bewerkt heeft. Doorheen deze gebouwen komt een flinke brok van de Gentse geschiedenis en cultuur in beeld. Diverse auteurs leggen 33 bekende en vooral ook minder gekende heilige plaatsen bloot. Natuurlijk is er de kathedraal, maar er zijn ook talrijke parels van kloosters waar we voor de eerste keer een blik op gooien. Het boek is daarenboven wonderlijk mooi geïllustreerd. De fotografie is uitmuntend en uitnodigend. Een feest voor het oog. En niet alleen voor de Gentenaars, want vele plekken hadden een betekenis tot ver buiten Gent. (HG)

R. MANTELS E.A., Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze leven., Gent (Academie Press), 2015