Vuil vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes.

Sprookjes zijn lang niet voor kinderen bedoeld. De gebroeders Grimm hebben zowat al hun sprookjes in de opeenvolgende edities van hun Hausmärchen uitgekuist, i.e. gevrijwaard van seks en geweld, maar in feite zijn sprookjes tot in de negentiende verhalen van volwassenen. Sporen van vooral het geweld treffen we nog wel in aan in sommige sprookjes, maar dan is het reeds uitgekuist. De Sterck heeft gezocht naar de oudste versies van vele gekende sprookjes en stootte daarbij dikwijls op ‘ongekuiste’, niet verkinderlijkte versies. Het valt daarbij op dat de meeste sprookjes niet zomaar een ‘happy end’ kennen. Integendeel zelfs. Daardoor zetten ze blijvend aan het denken, ook vandaag. Het boek is heel verzorgd uitgegeven en werd geïllustreerd met linosneden van haar zoon, Jonas Thys(JG)

M. DE STERCK, Vuil vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes., Amsterdam/Antwerpen (De bezige bij), 2015
24,9 EUR