Zacht en eervol. Lijden en sterven in de Grote Oorlog 1914-1918.

Er werd geleden en gestorven in de groote oorlog, maar hoe? De grote geschiedenis besteedt doorgaans alleen maar aandacht aan de getallen, maar dat zijn niet meer dan statistieken. Historicus Van Bergen probeert het menselijk verhaal achter de cijfers te achterhalen. In eerste instantie onderzoekt hij de lichamelijke letsels en vervolgens de geestelijke. Ten slotte besteedt hij grote aandacht aan de hulpverlening. De lezer komt in contact met alle gevolgen van massaslachting op grote schaal: voor de eerste keer werd artillerie zo ruimschoots ingezet, gevolgd door vlammenwerpers, tanks en vliegtuigen, maar er was ook de chemische oorlogvoering! En dan zijn er nog de omstandigheden in de loopgraven. De ontmenselijking was haast totaal, wat het deel over de hulpverlening nog heroïscher inkleurt. Van Bergen heeft met dit opus magnum een referentiewerk over de Eerste Wereldoorlog afgeleverd, een boek dat zich duidelijk onderscheidt qua kwaliteit van talloze anderen over hertzelfde onderwerp. (ES)

L. VAN BERGEN, Zacht en eervol. Lijden en sterven in de Grote Oorlog 1914-1918., Antwerpen (Manteau), 2014
29,99 EUR