Naardense Bijbel

Wie nu eens een Bijbelvertaling van formaat wil (heel anders dan de alweer betreurenswaardige Nieuwe Bijbelvertaling) kan voortaan terecht bij de Naardense Bijbel. Dertig jaar heeft Ousoren eraan gewerkt: een vertaling op de grondtekst, alleen te vergelijken met de Bible de Jérusalem. De vertaling is nog letterlijker dan die van de Statenvertaling. Het is een prachtig werk geworden! Zo een succes dat op een half jaar tijd reeds de 4de herdruk verscheen. Ik kan er hier niet over uitweiden, maar alleen de inleiding tot deze vertaling is openbarend: over klanken en rijmen, over de verantwoorde vertaling van de godsnaam, over zang in de Bijbel (er zit een CD bij de Bijbel voor de psalmen!), enzovoort. Meesterlijk. (JG)

P. OUSSOREN, Naardense Bijbel, Meppel (Skandalon), 2005
1656 blz. en 14,95 EUR