Foucault

Uitgeverij LannooCampus is bezig met iets heel interessants. Iets wat we voorheen enkel in de Angelsaksische uitgeverswereld zagen: experten die aangezocht worden om over belangrijke filosofen een toegankelijk boekje te schrijven. Binnen een redelijk bestek van iets meer dan 100 bladzijden krijgt de lezer een oerdegelijk overzicht van het leven en denken van de grootste filosofen. Dit keer is Foucault komt aan bod, die het structuralisme introduceert. Hij heeft twee dingen ontmaskerd: te eerste dat mensen vrije, zelfdenkende subjecten zijn en ten tweede dat wij in onze democratische samenlevingen volledig vrij kunnen denken en handelen. (JG)

M. KARSKENS, Foucault, Tielt (Lannoo-campus), 2012
16,99 EUR