Van Eyck in detail

Nog nooit kregen we Van Eyck in zoveel detail te zien als nu. Er bestaat inderdaad een massa literatuur over Van Eyck en tal van boeken geven ook detailfoto’s, maar dat is nog nooit gebeurd op zo’n schaal als in dit boek. Nochtans zou het vanzelfsprekend zijn: de Vlaamse Primitieven verdienen om in detail gereproduceerd te worden. Ze staan toch bekend voor hun minutieuze detailschildering. De auteurs van het boek nodigen de lezer in eerste instantie uit om te kijken. Ze overweldigen niet met tekst en willen de kijker ook niet sturen, enkel een duwtje in de rug geven. De reproducties zijn ronduit adembenemend. Dit is nu eens een uitmuntend boek om als geschenk te geven of als geschenk te krijgen! (EN)

A. BORN E.A., Van Eyck in detail, Antwerpen (Ludion), 2012
39,9 EUR