Vier eeuwen jezuïeten te Brussel.

De jezuïeten zijn de enigen in België die geregeld kunnen uitpakken met historische studies over… zichzelf. Dat ligt natuurlijk ook in de intellectuele aard van de orde zelf. Wat daar tevens bij opvalt is dat die studies meestal groot en overweldigend zijn. Dit boek is daar het beste voorbeeld van. Een klein leger van auteurs wijdt zich aan vier eeuwen aanwezigheid van de sociëteit in de hoofdstad. Die aanwezigheid is ronduit indrukwekkend. Het boek ontvouwt de talrijke culturele projecten van de orde in Brussel (cf. hun architectuur, toneel en muziekonderwijs), maar ook hun politieke reilen en zeilen (cf. jansenisme en gallicanisme)! In de 19de en de 20ste eeuw dooft de politieke invloed geleidelijk uit, maar de intellectuele blijft met een drietal instellingen: Sint-Michiel, Sint-Jan Berchmans en Lumen Vitae. Natuurlijk ontbreekt een hoofdstuk over de wetenschappelijke debatten niet. Ook aan de spiritualiteit (b.v. volksmissies en Heilig-Hartbonden) wordt aandacht geschonken. Het hele werk - met bijdragen in het Nederlands en het Frans-is verbluffend mooi geïllustreerd. (JG)

A. DENEEF E.A., Vier eeuwen jezuïeten te Brussel., Leuven (Kadoc), 2012