Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament

In de Middeleeuwen was er een sterke band tussen het Oude en het Nieuw Testament. Het Nieuwe werd volledig in het licht van het Oude (en omgekeerd) gelezen. Die band is inmiddels verloren gegaan en vandaar dat een boek als dit best waardevol is. De Jong loopt terug van het Nieuwe in het Oude Testament en omgekeerd en werpt daardoor nieuw licht op de betekenis van sommige passages. Dat leidt tot opmerkelijke conclusies i.v.m. sommige bekende thema’s zoals het Hooglied. (JG)

H. DE JONG, Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, Kampen (Kok), 2002
397 blz. en 27,9 EUR