Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock. Pieter Bruegel en de traditie van hekserij voorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700.

Over hekserij verschijnt meer nonsens dan wetenschappelijk onderbouwde lectuur. Een anti-katholieke apologetiek is daar niet vreemd aan. Het is dan ook een hele verademing om een boek als dit ter hand te kunnen nemen. Helaas geeft de auteur geen historisch overzicht van de heksenvervolgingen in de Nederlanden. Het zou schitterend geweest zijn. De kunsthistorica wijdt zich geheel aan haar expertise: de visuele uitbeelding van heksen en alles wat er rond hangt. Haar hoofdstelling is dat er een periode vóór en een periode na Bruegel is. Deze laatste zet met andere woorden een iconografische toon. De auteur heeft een volledige inventaris gemaakt van alles wat er tot nog toe aan afbeeldingen bekend is. Een echt meesterwerk dat dito geïllustreerd is! Een aanrader dus. (HG)

R. VERVOORT, Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock. Pieter Bruegel en de traditie van hekserij voorstellingen in de Nederlanden tussen 1450 en 1700., Nijmegen (Vantilt), 2011