Zizek

Zoveel wereldberoemde filosofen leven er niet op dit ogenblik. Slavoj Zizek (°1949) is zeker één van hen. Wereldwijd wordt hij gelezen en bestudeerd. Door de enen wordt hij op een voetstuk geplaatst, door de anderen wordt hij genadeloos belachelijk gemaakt. Een van de redenen is wellicht dat Zizek zich ook bezighoudt met doodgewone en schunnige dingen. Net zoals Foucault brengen die op het eerste gezicht oppervlakkigheden hem tot diepere beschouwingen over de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is vooral van grote betekenis voor de godsdienstfilosofie. In die hoedanigheid is hij ook voer voor theologen, waaronder Marc De Kesel. De Kesel wijdt -dan ook veel aandacht aan Zizeks religieuze opvattingen: verre van orthodox en bijzonder uitdagend. Daarnaast leest De Kesel Zizek vooral door een Lacaniaanse bril. Het hoeft geen betoog dat dit boek geen leesvoer is voor iedereen, maar aardig wat voorkennis vergt. (JG)

M. DE KESEL, Zizek, Tielt (Lannoo), 2012
14,99 EUR