Hoe God verscheen in Saksenland. Widukinds knieval voor Karel de Grote.

De bekering van de Saksen behoort tot de minder fraaie bladzijden uit de geschiedenis van de kerstening. De Saksen zijn niet zonder slag of stoot bekeerd. Er ging heel wat bloedvergieten en minder fraaie diplomatie mee gepaard. Dirk Otten beschrijft nuchter deze agressieve expansie van het christendom in de Duitse landen. Het beeld van de naïeve missionaris die alleen met een Bijbel in de hand de heidenen tegemoet trad, wordt lichtjes bijgesteld. Het werkje van Otten is mooi geïllustreerd, maar het is bovenal zeer vlot geschreven. De moeite waard voor wie geboeid wordt door de geschiedenis van de kerstening, een onderwerp waar bitterweinig in het Nederlands over verschijnt. (HG)

D. OTTEN, Hoe God verscheen in Saksenland. Widukinds knieval voor Karel de Grote., Deventer (Deventer Universitaire Pers), 2012