Terug naar de ware Lebuïnus.

Het tweede deeltje inde reeks Deventer Kopstukken is gewijd aan de heilige Lebuïnus, een missionaris uit de 8ste eeuw, bekend voor zijn bekering van de Saksen. Doorheen de tijd is zeer verschillend gedacht over deze Nederlandse held. De enen vereerden hem, de anderen verguisden hem. Historicus Dirk Otten geeft een mooi overzicht van de perceptie van Lebuïnus doorheen de eeuwen. Daarbij probeert hij tevens door te stoten tot de enkele historische zekerheden die we omtrent deze missionaris hebben. Het is een zeer verzorg boekje met enkele mooie illustraties. Heel onderhoudend geschreven. (HG)

D. OTTEN, Terug naar de ware Lebuïnus., Deventer (Deventer Universitaire Pers), 2010