Manieren van leven. Gedichten 1975-2011.

Leonard Nolens is Vlaanderens bekendste dichter die nog in leven is. Zelfs in Engeland geniet hij bekendheid en in de Nederlanden heeft hij tal van prijzen in de wacht gesleept. Deze bundel bevat voor de allereerste keer alle dichtbundels die Nolens heeft gepubliceerd tot en met 2011. Nolens is heel verhalend in zijn poëzie, soms zelfs breedvoerig en in dat opzicht het tegendeel van Bernlef. Hij vindt altijd prachtige beeldspraak om betekenis te creëren die ook aanslaat bij de lezer. Daarmee zorgt hij voor herkenning. Meestal spreekt hij in de eerste persoon. De stem van de zoekende is voortdurend aan het woord. De man die zoekt naar liefde, zin, geluk, kunst. Het is een indrukwekkende bundel geworden van meer dan 1200 bladzijden.

L. NOLENS, Manieren van leven. Gedichten 1975-2011., Antwerpen (Querido), 2012
39,95 EUR