Wetenschap als beroep. Politiek als beroep.

Weber behoort tot de grondleggers van de sociologie. Hij schreef een aantal boeken die nog steeds tot de verbeelding spreken en dit is er eentje van. Het is zelfs actueler dan ooit! Echte wetenschap verschaft ons inzicht in wat ons ter harte gaat en echte politiek moet ons de moed geven om daarvoor op te komen. Helaas… als die twee een beroep in plaats vaneen roeping worden, dan monden ze uit in hun tegendeel. In dit boekje ontvouwt Weber zijn bekende onderscheid tussen overtuigingsethiek (belang van ethische principes) en verantwoordelijkheidsethiek (verantwoorden van resultaten van handelen). Het essay verscheen in een nieuwe, Nederlandse vertaling, voorzien van verklarende voetnoten en een nabeschouwing over Webers werk. (EN)

M. WEBER, Wetenschap als beroep. Politiek als beroep., Nijmegen (Vantilt), 2012
15 EUR