Planten en hun legenden.

In dit boek staan een tweehondertal planten (hoofdzakelijk van bij ons) en hun legende. Die planten spelen een rol in sagen en legenden, volkgeneeskunde, folklore en religie. Heel wat planten ontlenen hun naam trouwens aan een volksverhaal. Het is ronduit boeiend om al die elementen te ontdekken in dit verzamelwerk. Hier en daar verwijzen de auteurs nog te snel naar de Noorse of Keltische mythologie, terwijl dat niet langer wetenschappelijk gefundeerd is, maar over het algemeen deden ze goed hun werk. Een apart hoofdstukje is gewijd aan religieuze planten en Mariaplanten. Het boek puilt uit van de wetenswaardigheden en dat maakt het meer dan de moeite waard. Vanzelfsprekend is het boek voortreffelijk geïllustreerd. (JG)

J. MEULENHOFF E.A., Planten en hun legenden., Zwolle (WBooks), 2012
22,95 EUR