Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling.

Nussbaum behoort tot de meest gereputeerde filosofen van dit ogenblik. Haar roem gaat wereldwijd. In dit boek wordt ze bijzonder praktisch en staat ze stil bij ontwikkelingsbeleid. Dat beleid wordt uitsluitend gedacht in termen van economie en welvaart. Nooit wordt er stilgestaan bij de meest elementaire menselijke behoeftes: die van waardigheid en zelfrespect. Samen met de nobelprijs economie Amartya Sen ontwikkelde ze een alternatief ontwikkelingsbeleid, uitgaande van de eenvoudige stelling: wat kan elk mens doen en zijn. Daarbij valt de nadruk niet op hulp ontvangen van het Westen, maar mee verantwoordelijkheid creëren in gedeelde projecten van ontwikkeling. Op die manier krijgt filosofie toch handen en voeten … (HG)

M. NUSSBAUM, Mogelijkheden scheppen. Een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling., Amsterdam (Ambo), 2012
22,5 EUR