Blood-Symbol-Liquid.

In Groningen werd in 2006 een congres georganiseerd over de materiële en symbolische betekenis van bloed in een thematisch en chronologisch perspectief. De betekenis van bloed (ook in het christendom) verandert namelijk in de overgang van late middeleeuwen naar vroege moderniteit. Lichaam (bloed) en geest raken steeds verder van elkaar gescheiden en van een harmonie is niet langer sprake. In die overgang verliest bloed veel van zijn symbolische betekenis. Net voor het christendom is de impact dan niet te overzien (“Dit is Mijn bloed”). Een heleboel internationale experts buigen zich over het thema onder diverse gedaantes: bloed en Maria, de betekenis van het bloed van Christus in de middeleeuwen, bloed in de geneeskunde, de betekenis van menstrueel bloed in het zondeconcept, bloed als een element van gezondheid en devotie in de tridentijnse hagiografie, afbeeldingen van bloed in de hagiografie en de theologie enzovoort. Een werk van grote, internationale wetenschappelijke kwaliteit, vol nieuwe inzichten! (JG)

C. G. SANTING E.A. (RED.), Blood-Symbol-Liquid., Leuven (Peeters), 2012
48 EUR