De wonderen van Jezus-Eik: mirakelverhalen uit de zeventiende eeuw

Vier heerlijke verhalen die de contrareformatorische periode in de Zuidelijke Nederlanden ten voeten uit tekenen. De titel dekt slechts één verhaal, zij het het belangrijkste, want best gedocumenteerde. Harline schrijft zeer onderhoudend in de stijl van de Franse historici. Een aanrader! (NN)

C. HARLINE, De wonderen van Jezus-Eik: mirakelverhalen uit de zeventiende eeuw, Amsterdam (Prometheus/Bert Bakker),
277 blz. en