Schongauer in Colmar.

Bij de Nederlandse uitgevrij verscheen een Duitse catalogus van een belangwekkende tentoonstelling. In Colmar trekt iedereen vanzelfsprekend naar het altaar van Grüneweld. Het is terecht het belangrijkste werk van het museum. In de schaduw van Grünewald staat echter een heel interessante meester, Martin Schongauer. Hij heeft wellicht een van de indrukwekkendste Verleidingen van de heilige Antonius Abt gemaakt. De houtsnede is ook opgenomen in deze beknopte, maar volledige oeuvrecatalogus van een ten onrechte vrij onbekend gebleven meester. Een prachtige studie met illustraties navenant. (EN)

M. HAAS E.A., Schongauer in Colmar., Amsterdam (Ludion), 2011
19,9 EUR