Vincent van Gogh. De biografie.

Over de 1000 bladzijden! Daarmee is de meest uitputtende biografie over Vincent van Gogh verschenen … De auteurs, Naifeh en Smith hebben ervaring met kunstenaarsbiografieën. Reeds eerder verscheen van hen een biografie over Jackson Pollock. De biografie doorworstelen is niet zo onoverkomelijk, want de auteurs vertellen geestdriftig en enthousiasmerend het verhaal van één van de grootste Nederlandse kunstenaars. Het is een gedetailleerd verhaal, maar de lezer wordt goed bij de hand genomen zodat hij de rode draad niet kwijtspeelt. Het is vooral een historische biografie, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de spiritualiteit van van Gogh. Die heeft in zijn leven toch zo’n belangrijke rol gespeeld. Ik heb maar één woord voor dit boek: het is af. (EN)

S. NAIFEH E.A., Vincent van Gogh. De biografie., Amsterdam (Bert Bakker), 2011
39,95 EUR