Maimonides. Een biografie.

Mozes Maimonides behoort tot de bekendste genieën van het jodendom. Een paar zinsneden typeren hem nog op zijn best: een rationalist in tijden van bijgeloof en een jood in een islamitische wereld. Zijn hele leven lang probeert hij wetenschap en geloof met elkaar te verzoenen. Nuland brengt een mooie biografie, die helaas her en der niet accuraat is. Nuland mist de nodige bekwaamheid om door te dringen tot de filosofische en theologische finesse van Maimonides. Maar het belet niet dat het boek zijn verdiensten heeft. Zeker in het Nederlands is niks te vinden over dit merkwaardig genie. Nulands hoofdstuk over Maimonides’ hoofdwerk De Gids der verdoolden is verhelderend. (JG)

S.B. NULAND, Maimonides. Een biografie., Amsterdam en Antwerpen (Atlas), 2010
24,95 EUR