Vrouwenstreken. Onvergetelijke schilderessen uit de Lage Landen.

Het voordeel van vrouwelijke professoren is dat er ook vrouwelijke interessesferen komen. Van der Stighelen heeft het tot haar missie gemaakt om interessante schilderessen uit het verleden op te diepen. En of dat boeiend is! Natuurlijk komen we de inmiddels wat bekendere schilderessen tegen, zoals Judith Leyster en Berthe Morisot. Maar de professor haalt er nog heel wat onbekend talent bij, en dat van de barok tot heden: van de 17de-eeuwse Michaelina Woutiers (haast Jordaens!) tot Marthe Wéry (met haar vlakken in de trant van Rothko). Het interessantste is evenwel dat de auteur thematisch te werk gaat en niet chronologisch. Dit boek is werkelijk een verrijking voor de liefhebber van schilderkunst. Het is een bron van nieuwe inzichten en een aardige aanvulling op de masculiene kunstgeschiedenis. De auteur beperkt zich tot de Lage Landen. (EN)

K. VAN DER STIGHELEN, Vrouwenstreken. Onvergetelijke schilderessen uit de Lage Landen., Tielt (Lannoo), 2010
32,5 EUR