Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart.

Eckhart blijft van wezenlijk belang voor de mystiek in het christendom. Het is jammer dat er vrij weinig over hem verschijnt in het Nederlands, ook al zijn zijn belangrijkste mystieke traktaatjes wel vertaald. Studies over hem zijn eerder schaars en het is dan ook verblijdend dat dit boek verscheen. Een tiental experten laten hun licht schijnen over deze mysticus die nooit een blad voor de mond heeft genomen. Deze bundeling verscheen n.a.v. de 750ste verjaardag van zijn geboorte. Het boek is bedoeld als een introductie in het radicale denken van deze nog steeds inspirerende middeleeuwer. De auteurs werpen een licht op zijn werk en zijn leven. Het gaat telkens om wetenschappelijk verantwoorde bijdragen en dat is toch niet onbelangrijk. Geen new age, maar de ‘ware’ en onversneden Eckart. Wat meer is: de lezer krijgt als toemaatje de vertaling van een tweetal preken en nog een klein traktaatje over afgescheidenheid. (HG)

J. GOEDEGEBUURE E.A., Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart., Amsterdam & Antwerpen (Augustus), 2010
29,95 EUR