Handboek van de Reformatie: de Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw

Overzichten van de geschiedenis van het katholicisme zijn legio. Een overzicht van de Reformatie is veel zeldzamer en ook dit handboek beantwoordt er niet volledig aan, want het beperkt zich tot de 16de-eeuwse Nederlanden. Wat dat betreft, is het wel exhaustief en uniek met betrekking tot alle aspecten van de Reformatie, zowel historisch als theologisch. Het enige minpunt aan dit heuse referentiewerk is de slechte afdruk van de publicaties. (ES)

H. NOORDZIJ, Handboek van de Reformatie: de Nederlandse kerkhervorming in de zestiende eeuw, Kampen (Kok), 2003
512 blz. en 44,9 EUR