Wereldgodsdiensten van A tot Z.

Voor een ‘prikje’ verscheen bij Boom een setje van een vijftal boekjes over de grootste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme. Het zijn eigenlijk kleine verklarende woordenboekjes. Geaves is professor religiestudies in Chester, Engeland en heeft ze allicht ten behoeve van zijn studenten klaargestoomd. Het zijn sympathieke boekjes, maar liever had ik per boekje een expert aan het woord gehad, in plaats van iemand die alles weet over die religies. Toch heb ik niet de indruk dat ze slordig zijn samengesteld. (EN)

R. GEAVES, Wereldgodsdiensten van A tot Z., Amsterdam (Boom), 2009
49,5 EUR