Brieven uit de hel.

Galsem zal wel een van de bekendste – misschien sympathiekste – duiveltjes uit de geschiedenis zijn. Aan dat duiveltje worden brieven gericht door een ervaren duivel die de stiel wil doorgeven. Met andere woorden: Lewis laat op een briljante manier zien waar het op aan komt voor de christen, maar dan vanuit het ‘ander’ perspectief. Het boek dateert uit 1942 en leest nog altijd als een trein. Dat bewijst het kleine notenapparaat dat slechts nodig is om het verhaal te verstaan. (JG)

C.S. LEWIS, Brieven uit de hel., Kampen (Kok), 2009