Beeldschone boeken. De middeleeuwen in goud en inkt.

Het museum Catharijneconvent in Utrecht organiseert jaarlijks wel een in het oog springende tentoonstelling of publiceert jaarlijks wel een belangwekkend boek. Dit boek behandelt het middeleeuwse handschrift. Het is een prachtig kunstboek geworden met een integraal overzicht van het middeleeuwse handschrift, met de nadruk op de productie in Utrecht. Alle aspecten komen aan bod: van de bereiding van het perkament tot de doelgroepen. Zelfs de vroege boekdrukkunst – die nog verwantschap vertoont met de handschriften – komt aan bod. Het is allicht onnodig te zeggen dat de studie uitmuntend ‘geïllumineerd’ is. Tot gemak van de lezer bevat het boek een verklarende woordenlijst. (JG)

M. NN., Beeldschone boeken. De middeleeuwen in goud en inkt., Zwolle (Waanders Uitgevers), 2009