Heiligdom/Sanctuary Sint Gerlach.

Waarlijk een merkwaardig boek. Niet alleen omwille van de tweetalige editie (Nederlands/Engels), maar ook omwille van het onderwerp. Het heiligdiom van Sint-Gerlachus in Houthem is niet allen volksreligieus interessant, maar zeker ook patrimoniaal. Gerlachus leefde in de 12de eeuw en was een dendriet. Hij leefde in een eik. Reeds in 1201 werd bij zijn graf een klooster gesticht en sindsdien is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste Nederlandse bedevaartsoorden. In 2008 werd het hele complex gerestaureerd en vandaar deze prachtige studie. Schitterend geschreven en nog prachtiger geïllustreerd als het ware. Vooral de 18de-eeuwse (plafond)fresco’s spreken tot de verbeelding en zijn uniek in de Nederlanden. (JG)

P. MERTENS (RED.), Heiligdom/Sanctuary Sint Gerlach., Nijmegen (Vantilt), 2009