Een open geheim. Natuurlijke theologie als brandpunt van geloof, kunst en wetenschap.

McGrath is een veelschrijver geworden als academicus. Hij heeft ontdekt dat er met vulgariserende boeken meer te verdienen valt dan met wetenschappelijke artikels … Het voordeel is echter wel dat er fatsoenlijke vulgariserende studies op de markt komen (zij het dat die fiks betaald moet worden, want het is geen goedkoop boek). McGrath haalt een oude koe uit kast. Terwijl de meeste theologen als de dood zwijgen over natuurlijke theologie, wil hij haar een nieuw leven schenken door een kruisbestuiving tot stand te brengen tussen geloof, kunst en wetenschap. Op die manier probeert hij uit te komen bij een objectieve grond voor schoonheid, goedheid en waarheid. Een mooie poging, maar McGrath slaat de Moderniteit over en vergeet dat het tegenwoordig om drie autonome sferen gaat! De poging is dus op voorhand mislukt. (HG)

A. MCGRATH, Een open geheim. Natuurlijke theologie als brandpunt van geloof, kunst en wetenschap., Kampen (Kok), 2009
39,9 EUR