Willem Kloos (1859-1938). O God, waarom schynt de zon nog!

Als zeventienjarige werd ik in ‘de poësis’ al getroffen door de poëzie van Willem Kloos. Hij was een van de weinigen die me echt kon raken. Het heeft lang geduurd eer ik zijn verzameld werk op de kop kon tikken en nu pas ontmoet ik zijn biografie. Uit die biografie blijkt wat een tragisch leven deze ‘Tachtiger’ te beurt viel. Hij kende succes en afstoting, leefde permanent in armoede, was verslaafd aan drank, dreef zijn vrienden tot wanhoop … Hij belandt zelfs een tijd in een psychiatrische kliniek. Hij moest verzorg worden door zijn familie. Het enige dat hij tot aan zijn dood is blijven doen, is ‘zijn’ tijdschrift De Nieuwe Gids blijven verzorgen. Dat tijdschrift wordt overgenomen door nazi’s. Het verdwijnen van het tijdschrift heeft hij gelukkig niet meer moeten meemaken. De auteurs zijn niet uit op sensatie. Ze geven een eerlijk beeld vat dit turbulente, maar tragische leven. Dat leven hebben ze gedetailleerd uitgespit, want ze brengen heel wat nieuwe feiten aan het licht, alsook nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het is ronduit een prachtige biografie, die ook heel veel aandacht schenkt aan het geloof van de dichter. (VD)

P. JANZEN E.A., Willem Kloos (1859-1938). O God, waarom schynt de zon nog!, Nijmegen (Vantilt), 2017