Verzen

Iedereen is vertrouwd met de uitspraak van Willem Kloos: “De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.” Wie herinnert zich echter dat hij dat adagium schreef n.a.v. de lectuur van de Verzen van Herman Gorter? Dat is ook in één woord waar deze bundel om draait: gevoel. In de bundel staat trouwens een van de ontroerendste liefdesgedichten van de Nederlandse taal: “Zie je, ik hou van je”. De prachtig uitgegeven bundeling besluit met een nawoord, een opstel over het gevoelsengagement van Gorter. Geen wetenschappelijk traktaat, maar een poëtische bespiegeling bij een van de belangrijkste Tachtigers. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een bij de taal gebrachte versie, maar om een uitgave van de oorspronkelijke editie. (JG)

H. GORTER, Verzen, Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2010
19,95 EUR