Katholicisme op internet

Op het internet is een ware overvloed aan materiaal te vinden over te Katholieke Kerk en het Katholieke geloof. In dit artikel bespreek ik enkele pagina’s die de moeite waard zijn of die de lezer van Quanta Cura zullen interesseren.

Laat me beginnen bij de zgn. ‘Global Registry of Papally-Approved Traditional Masses for Latin-Rite Catholics’. Zoals de naam reeds doet vermoeden, stelt deze organisatie zich tot doel een lijst bij te houden van alle door de Kerk erkende en toegelaten misvieringen volgens de oude Tridentijnse ritus. Zij wil hiermede de Tridentijnse ritus ondersteunen en een houvast zijn voor zij die graag deze vieringen zouden bijwonen maar niet zeker zijn of het een officiële en door de Paus erkende viering is. Op hun website vindt u per continent en vervolgens per land alle erkende Latijnse eucharistievieringen met adres, dag en uur van de viering. Voor België vond ik o.m. Maria Porta Lucis te Niel bij As, elke zondag. Zeker een bezoekje waard: http://www.geocities.com/~caritasdei/latnmas2.htm. Voor wie meer voelt voor de moderne versie kan je online de vierde editie van het Romeinse missaal raadplegen, uitgegeven in 1975. Christusrex stelt de hele tekst ter beschikking van internet surfers op http://www.christusrex.org/www1/mcitl/girm.html.

Ook over het Kathliek leergezag is heel wat materiaal beschikbaar op internet. Wegens copyright restricties is helaas de nieuwe Cathechismus van de Katholieke Kerk niet te verkrijgen. Wat we wel gevonden hebben zijn de volledige teksten van 11 van de 21 oecumenische concilies. Men kan alle documenten van Vaticanum II raadplegen op de website van het Vaticaan (http://www.vatican.va/archive/par_en.htm), waarover later (veel) meer. Het allereerste concilie, dat van Nicea in 325 is te vinden in tekstformaat op volgend adres: http://www.fordham.edu/halsall/basis/nicea1.txt . Het concilie van Trente (1542-1563) werd in 1995 ingescand door studenten van het Hanover College in Chicago en kan men terugvinden op http://history.hanover.edu/early/trent.htm. De heilige Thomas van Aquino schreef in de 13de eeuw zijn wereldberoemde Summa Theologica. U kan het driedelig boek met supplement in Englese vertaling nalezen op de site van “The New Advent Catholic Website”: http://www.knight.org/advent/summa/. Deze organisatie is overigens bezig met het digitaliseren van de Catholic Encyclopedia, een encyclopedie van de Katholieke Kerk, uitgegeven in 1913 en ondermeer te vinden in de bibliotheek Godgeleerdheid van de KULeuven. Voor deze enorme onderneming zijn zij voortdurend op zoek naar medewerkers die artikels willen intypen. Indien u hen wil helpen of wil zien hoe de werkzaamheden vorderen, kan u zich wenden tot volgend adres: http://www.knight.org/advent/cathen/. Ei zo na zou ik nog vergeten iets te schrijven over de Bijbel op het internet. Bible Gateway is een uiterst volledige site waar u het Oude en het Nieuwe Testament kan raadplegen in het Engels (5 vertalingen), Frans, Duits, Tagalog, Latijn, Spaans en Zweeds (2 vertalingen). Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Zo kan u bv. intypen “Matthew 2:1-5” en dan krijgt u deze verzen op uw scherm te zien. U kan echter ook een trefwoord intypen en zien waar dit allemaal voorkomt in de bijbel; men kan deze zoekoptie beperken tot de gewenste boeken. Zo zocht ik in de Latijnse versie naar het trefwoord “maria” en vond tot mijn verbazing o.m. Genesis 1:10. Het bleek te gaan om het meervoud van “mare”, zee. Zeer de moeite waard: http://bible.gospelcom.net/bible.

Zoals reeds even aangehaald is ook het Vaticaan aanwezig op internet: http://www.vatican.va. Aangezien dit toch de enige echte authentieke vertegenwoordiging is van onze Kerk op het internet, wil ik hierop iets dieper ingaan. Zoals we dit gewoon zijn van het Vaticaan wil men onmiddellijk zoveel mogelijk talen ondersteunen, hetgeen de snelle ontwikkeling van de site een beetje in de weg staat. De bladzijden zijn dus beschikbaar in het Duits, Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees. Nadat u een van deze talen hebt uigekozen, kan u selecteren uit zes categorieën: de Heilige Vader, de Romeinse Curie, Nieuwsdiensten, Vaticaanse Musea, Jubileumjaar 2000 en Archieven. In een kadertje rechts vindt u een lijst van de meest recent gedigitaliseerde documenten.

Onder “Heilige Vader” is men bezig een archief samen te stellen van alle uitspraken en geschriften die een paus gedurende zijn pontificaat heeft voorgebracht. Voor het ogenblik kan men documenten lezen van Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I en Johannes Paulus II. Uiteraard is er van deze laatste het meeste materiaal beschikbaar. Documenten worden gerangschikt volgens toespraken bij het Angelus en Regina Caeli, Apostolische constituties, exhortaties en brieven, audiënties, biografieën, encyclieken, homilies, brieven, boodschappen, reizen, enz. Per document kan men kiezen tussen voornoemde talen, plus het Latijn en het Pools, volgens beschikbaarheid.

Bij “Romeinse Curie” vindt u alles wat u altijd al heeft willen weten maar nooit heeft durven vragen over de Vaticaanse overheid, congregaties, tribunalen, pontificale concilies, bisschoppensynodes, officiën, Zwitserse wacht, en dergelijke meer. Verscheidene opties zijn echter nog in opbouw, zoals bv. de Kerkelijke rechtbanken. Onder de hoofding documenten van de Congregatie voor de Geloofsleer vinden we o.m. in 7 talen een document aangaande het ontvangen van de communie door gescheiden en hertrouwde gelovigen. Voor alle duidelijkheid: “Si les divorcés se sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu et, dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la Communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation.” Onder “Instellingen verbonden aan het Vaticaan” vinden we een veelbelovende hoofding “Geheime Archieven van het Vaticaan”, zonder verdere gegevens helaas. Zeer boeiend en relevant is ook de lijst van telefoonkaarten die gebezigd worden in Vaticaanstad, mét illustraties, te vinden onder “Stadstaat Vaticaan”.

De rubriek “Nieuwsdiensten” is de laatste maanden sterk uitgebreid. Waar U vroeger alleen het adres kreeg van de nieuwsdienst van het Vaticaan, kan u nu online o.a. de Osservatore Romano lezen in 7 talen: een dagelijkse versie in het Italiaans en een wekelijkse in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Portugees en Pools. Bij de persdienst vindt u dagelijks alle publicaties van het Vaticaans persagentschap, echter alleen in het Italiaans. Ook radio Vaticaan is aanwezig op de website van het Vaticaan, met zendschema’s en informatie over programma’s. Het is wat spijtig dat men hier geen verwijzing legt naar de site van het World Radio Network, alwaar u dagelijks naar de uitzendingen van Radio Vaticana kan luisteren in Real Audio formaat, dit is radio op aanvraag via het internet. De ontvangstkwaliteit is superieur en indien u een geluidskaart heeft zeker de moeite waard om eens te beluisteren. U hoeft niet te wachten tot de hele file is gecopieerd, aangezien het programma wordt afgespeeld terwijl het ingeladen wordt. (http://www.wrn.org/audio.html) Verdere verkenning van de www-pagina’s van het Vaticaan laat ik aan de lezer over.

Niet minder dan 85 kloosterordes zijn eveneens vertegenwoordigd op het wereldwijde netwerk. Teveel om allemaal te bespreken, dus haal ik er enkele interessante uit. Waar beter te beginnen dan de Jesuïeten, volgelingen van Ignatius van Loyola. Gastheer van hun centrale website is het Le Moyne College, te Syracuse in New York State, USA, adres: http://maple.lemoyne.edu/~bucko/jesuit.html. Benevens een uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde biografie van hun stichter, vinden we ondermeer een lijst van alle parochies die door Jesuïeten geleid worden. Persoonlijk was het interessant hier op de eerste plaats St. Ignatius Parish te Singapore terug te vinden, onze parochie tijdens mijn driejarig verblijf in dat land. De site van deze parochie wordt overigens onderhouden door de Ierse vader van een vriendin van mij. Neem eens een kijkje op http://www.veritas.org.sg/web_links/IGNATIUS/. Zeer veel aandacht wordt besteed aan het onderwijs dat overal ter wereld door Jezuïeten wordt verzorgd. Voor Vlaanderen ligt er een verwijzing naar de UFSIA. Voorts geeft deze server nog informatie aangaande de geschiedenis van de congregatie, officiële documenten, retraite-oorden enz. Ook de dominicanen zijn prominent aanwezig op het net, en wel op volgend adres: http://www.op.org/op/. Hoewel minder gestructureerd dan de voormelde orde, vinden we hier ook heel wat documentatie en geschriften van Dominicanen. Verbazingwekkend is dat ALLE dominicanen bereikbaar schijnen te zijn per electronische post. We vinden namelijk per land een lijst van alle kloosters, alle leden van deze kloosters én hun email adres. Dit is zelfs het geval voor paters woonachtig in landen als de Fillippijnen of Chili. Zij zijn voorwaar goed met hun tijd mee!

Een volgende paragraaf zou ik nog willen wijden aan heiligen op internet. Wist u dat Mattheus de patroonheilige van de boekhouders was? Sabine De Vos, Ivo Belet of Paul Jambers kunnen beroep doen op de engel Gabriël, patroonheilige der televisie- en radiomakers. Fiacrus is de beschermheilige der taxichauffeurs en Eligius deze der juweliers. Vrouwen in barensnood kunnen een beroep doen op de heilige Anne, en advocaten, jawel Frank, op de heilige Thomas More. Deze en nog veel meer patroonheiligen treft u aan als u surft naar http://listserv.american.edu/catholic/other/patron.saints, u aangeboden door de Katholieke Universiteit van Amerika. (Vreemd toch dat de KUL zo geen pagina's heeft) Iets meer diepgaand is een verzameling van heiligenlevens, te vinden op het adres http://www.pitt.edu/~eflst4/saint_bios.html. Een 80-tal zijn momenteel voorhanden. Een pagina die bijzonder aan te bevelen valt is http://www.catholic.org/saints/saints.html. Deze site is enkel en alleen gewijd aan heiligen en engelen. Men vindt er een kalender met de heiligen van de maand, met verwijzingen naar biografieëen indien beschikbaar, een nog veel uitgebreidere lijst van patroonheiligen dan voormelde plaats en een theologische duiding van het begrip heillige. Vele andere opties zijn nog onder constructie. Zeker iets om in het oog te houden.

Tot slot van dit artikel wil ik nog de aanwezigheid van de Vlaamse Kerk op internet onderzoeken, voorwaar geen gemakkelijke opdracht. Na enig speurwerk beland ik op de site van Kerknet Vlaanderen (http://www.kerknet.be/). Tegen mijn verwachtingen in is deze site zeer degelijk. Zo stelt elk Vlaams bisdom zich voor en is er mogelijkheid uw reacties te sturen naar de bisschop. Vooral mgr. Vandenberghe (bisdom Antwerpen) valt op door zijn openhartige brief aan alle bezoekers van zijn pagina. Meer bepaald zijn intro is zeer hartelijk; ik citeer: "Het is voor mij een vreugde U welkom te heten op deze pagina's van het Bisdom Antwerpen. Ik dank U omdat U langs deze weg nader met ons kennis wilt maken." Naast een welkomstwoord vanwege de bisschop, vindt u ook een korte historiek van elk bisdom, een religieus profiel, territoriale afbakening, jeugdbewegingen, enz. Ook zeer degelijk is de kalender van activiteiten in elk bisdom, die weldegelijk ten gepaste tijde wordt ververst. Geen uitnodigingen dus voor activiteiten die reeds 3 jaar gepasseerd zijn, maar een agenda van alle komende activiteiten, gerangschikt per plaats en datum, met een zoekoptie om aan specifieke interesses te beantwoorden. Elf Vlaamse parochies zijn vertegenwoordigd op het wereld wijde web, o.m. O.L.V. van Scherpenheuvel (http://webmake.kerknet.be/home/4692/index.html). Naast Kerk en Leven in online versie kan men ook dagelijks ververste bijbelcitaten lezen, de zgn. "batterijtjes", voor persoonlijke bezinning.

Deze bijdrage geeft een sumiere selectie van enkele Katholieke gegevens die terug te vinden zijn op het wereldwijde computernetwerk. Het is spijtig dat er niet niet meer co-ordinatie is van de officiële kerkinstanties uit zodat de surfer bij voorbaat het kaf van het koren kan scheiden. Het zou niet slecht zijn moest bv. het Vaticaan verwijzingen leggen naar alle erkende en goedgekeurde Katholieke websites. Een website zou dan eerst door de Kerk moeten goedgekeurd worden vooraleer het het predikaat 'Katholiek' mag dragen. Bij het schrijven van dit artikel heb ik mij laten inspireren door de structuur van de yahoo categorie "Catholic Resources on the Net", http://www.cs.cmu.edu/People/spok/catholic.html. Hier zal u o.m. verwijzingen vinden naar de sites die ik hier heb aangehaald maar niet besproken, en nog veel meer.