Kunnen we God zien? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina.

De vraag of we God kunnen zien heeft theologen eeuwenlang beziggehouden. De Bijbel is niet eenduidig en dus ook de theologie is het niet. Rationele theologen zullen eerder geneigd zijn om die vraag negatief te beantwoorden dan mystieke theologen. Ook Augustinus geeft geen eenduidig antwoord in zijn hele oeuvre. In deze lange brief aan Paulina is Augustinus zeer genuanceerd. Voor het definitieve antwoord is het wachten op het einde der tijden. De vertaling is vrij. Een Latijnse tekst wordt niet gegeven en dat is jammer. De vertaler becommentarieert de brief wel uitvoerig. Ook een begrippenregister ontbreekt. Dat kon toch allemaal beter. (ES)

A. AUGUSTINUS, Kunnen we God zien? Augustinus’ mystieke brief aan Paulina., Kampen (Ten Have), 2009
17,9 EUR