_2000 jaar theologie (deel 1).

De theologisch overzichten zijn niet zo dik gezaaid. Dit is het eerste deel van zo een nieuw overzicht. Tal van bekende auteurs hebben een stuk geschreven over de figuur waarin zij het best thuis zijn. De meeste stukken zijn opgebouwd rond een welbepaald stramien: eerst het leven, dan de werken en ten slotte de invloed. Op het einde telkens een uitgebreide bibliografie met specifiek oog voor Nederlandstalige werken indien die beschikbaar zijn. Het eerste deel behandelt figuren van Marcion tot en met Bellarminus, van Oudheid tot Barok dus… (ES)

F.W. GRAF E.A., _2000 jaar theologie (deel 1)., Amsterdam (Boom), 2008
29,95 EUR