Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg.

De stervenskunst, de oude ars moriendi, is terug in. Net nu we het sterven hebben teruggedrongen tot het hospitaal, begeleid door technische specialisten, komt het thema terug op de voorgrond. Jef Van Gerwen heeft het terug onder de aandacht gebracht en nu verschijnt er steeds meer over. De medische ethicus Leget heeft er nu een heel boek aan gewijd. Hij besteedt ruim aandacht aan de nieuwe stervenskunst en hoe je die kan leren. Hij geeft heel concrete voorbeelden en modellen in de context van de palliatieve zorg. De talrijke getuigenissen maken het boek heel herkenbaar voor een groter publiek. (GD)

C. LEGET, Van levenskunst tot stervenskunst. Over spiritualiteit in de palliatieve zorg., Tielt (Lannoo), 2008
19,95 EUR